Rostrum

El J. va fer un erasmus a Noruega, i al cap d’any del 2012 (o sigui, del 31 de desembre del 2011 a l’1 de gener de 2012) gent que va conèixer allí va venir a Barcelona. Jo em vaig acoplar a la festa, i gràcies a això vaig conèixer el Sigurd, un dels nois noruecs que van venir i que es va quedar a Barcelona uns dies més. Va ser ell qui em va presentar el blog que edita, Rostrum, i em va convidar a escriure-hi un article, i més endavant un altre. Ara ja estic “en plantilla”, i tinc un altre article preparant-se, i una possible idea per a un futurible article.

Mai m’han posat límits de longitud. I mira, es comença així i s’acaben escrivint textos com el meu segon article, d’unes tres mil cinc-centes paraules. És un text llarg? La pregunta hauria de ser si el text es fa llarg quan es llegeix. A Rostrum valoren la qualitat. Tal com em va dir el Sigurd, “we don’t go tabloid”. L’altre dia li intentava explicar el que significa Rostrum per a mi. I avui, parlant amb la N., em sembla que he trobat les paraules apropiades. Escriure a Rostrum és escriure a un lloc sabent que et llegiran i que no et miraran com si fossis un alienígena vingut d’un altre planeta. Em sento comprès.

Em pregunto si una iniciativa com aquella podria haver quallat aquí. Vull dir, si jo proposés a gent que conec fer un blog com aquell. No, impossible. No és necessàriament una cosa dolenta: els interessos de cadascú són els que són. Però hi ha una pregunta que em remou les entranyes. No la puc respondre, perquè per més català que sóc no conec “tota” la joventut catalana (i no he fet estudis que em permetin parlar-ne ni que sigui genèricament), i l’únic que conec de la joventut noruega és la iniciativa que el Sigurd va prendre i, amb uns amics seus, va posar en marxa. I la pregunta és: quines diferències hi ha entre les inquietuds del jovent català i el del noruec? I aquestes diferències, les que siguin, què ens diuen? Quines conclusions en podem extreure?

Ah, una última cosa sobre escriure a Rostrum. Donat el meu desconeixement de la llengua noruega, hi escric en anglès. I estic força content de veure que me’n surto prou bé. Tot i que penso que potser hauria de començar a aprendre noruec…

(el Sigurd m’ha donat permís per escriure el seu nom sencer)

J. spent some time in Norway for an Erasmus, and at 2012 New Year’s Eve (that is, from December 31, 2011 to January 1, 2012) people he met there came to Barcelona. I joined the party, and thanks to that I met Sigurd, one of the Norwegian guys who came and who spent some more days at Barcelona. It was he who introduced me the blog of which he is the editor, Rostrum, and suggested me to write an article, and another one later on. Now I am a contributor, and I am preparing another article, and a possible idea for a would-be article.

I have never been given limits to article’s length. And see, one begins this way and ends up writing texts such as my second article, of about three thousand and five hundred words. Is it a long text? The question should be if it “feels” long when read. In Rostrum they value quality. As Sigurd told me, “we don’t go tabloid”. The other day I was trying to explain him what Rostrum means to me. And today, talking with N., I think that I have found the appropriate words. To write on Rostrum is to write on a place knowing that you will get read and not looked at as if you were an alien came from another planet. I feel understood.

I wonder whether such a project could be started here. I mean, if I suggested to people I know to make a blog like that. No, impossible. It’s not necessary a bad thing: everyone has his or her own interests. But there is a question that disturbs me. I cannot answer it, because even being a Catalan as I am, I don’t know “all” Catalan youth (and I haven’t conducted the required research to being able to talk about it even in generic terms), and the only thing I know about Norwegian youth is what Sigurd, with some of his friends, began. And the question is: what are the differences between the worries of Catalan young people and those of Norwegian young people? And those differences, whatever they be, what say to us? What lessons might be learnt?

Ah, just one last thing about writing on Rostrum. Given my ignorance about Norwegian language, I write there in English. And I’m pretty happy to see that I manage to write fluently enough. But perhaps it is time for me to begin learning Norwegian…

(Sigurd gave me permission to write his full name)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s